เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชั่น


โครงการ อาคิน วิภาวดี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ดำเนินการ บริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105560207925 ที่อยู่เลขที่ 1624 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กรรมการผู้จัดการ นายกฤช พรหมสุทธิ ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท) ที่ตั้งโครงการ ซอยวิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 34524, 34525 ตำบลสนามบิน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา (2,170 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน อาคารสโมสรและอาคารสำนักงานนิติบุคคลฯ เป็นแปลงที่ดินบริการสาธารณะเนื้อที่ประมาณ 88.3 ตารางวา ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 88/2565 ออกให้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565  ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่ผู้จะซื้อชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา ระยะเวลาในการก่อสร้างเริ่มเดือนเมษายน 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2567 

 

รายละเอียดโปรโมชั่น พิเศษฟรี! แพคเกจทริป 3 วัน 2 คืน (THE NAKA ISLAND และ BANGKOK AIRWAYS) เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน. 2567 

  1. โปรโมชั่นลงทะเบียน Pre-Approve รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท*: ลูกค้ายินยอมแจกแจงเอกสารสำหรับยื่นประเมินสินเชื่อบ้านในเบื้องต้นให้กับทางธนาคารพิจารณา 3 ธนาคารขึ้นไป เพื่อเป็นการขอตรวจสอบสถานภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งจะพิจารณาจากราคาซื้อขายบ้าน รายได้ ภาระหนี้ และเครดิตหรือความน่าเชื่อถือ  โดยจะได้รับโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อลูกค้าดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่โครงการและธนาคารกำหนดเท่านั้น (ส่วนลด 1,000,000 บาทเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น)
  2. พิเศษฟรี! แพคเกจทริป 3 วัน 2 คืน (THE NAKA ISLAND)*: เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น ลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญ ที่พักที่ THE NAKA ISLAND 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ (1 Bedroom Pool Villa Sea View – Inclusive of Breakfast + Spa) ช่วงระยะเวลาในการใช้ Gift Voucher : 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568 โดยจะมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ Gift Voucher ได้คือวันที่ 24 ธันวาคม 2567 – 10 มกราคม 2568 ลูกค้าสามารถตรวจสอบวันเข้าพักและห้องว่างผ่านทางโรงแรม THE NAKA ISLAND เท่านั้น 
  3. พิเศษฟรี! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จ.ภูเก็ต โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS*: เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น ลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญ ตั๋วเครื่องบินสายการบิน BANGKOK AIRWAYS จำนวน 2 ใบ มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามที่สายการบินกำหนดเท่านั้น
  4. โปรโมชั่น 3 วัน 2 คืน THE NAKA ISLAND และBANGKOK AIRWAYS  สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดมูลค่า 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
  5. ราคาเริ่มต้น 13.9 ล้านบาท เป็นราคาของแปลงเลขที่ 16 เท่านั้น
  6. รายละเอียดโปรโมชั่นและส่วนลดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานขายโครงการฯ เท่านั้น 
  7. ข้อมูลภาพทั้งหมดที่แสดงเป็นภาพจำลองโครงการฯ เพื่อสื่อสารการโฆษณาเท่านั้น