BEST BREAKTHOUGH DEVELOPER 2022

BEST BREAKTHOUGH DEVELOPER 2022

อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของบริษัท AESTIMA ASSET ด้วยความใส่ใจ และตั้งใจในการพัฒนาโครงการ ARKIN วิภาวดี
บนเวทีการประกวดรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจัดโดย PROPERTY GURU ด้วยรางวัล BEST
BREAKTHOUGH DEVELOPER 2022 และ WINNER BEST HOUSING ARCHITECTURAL DESIGN(Bangkok) 2022