GIVING BACK TO COMMUNITY

GIVING BACK TO COMMUNITY

เราเชื่อในการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเราคอยช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนบ้านของเราในทุกๆโอกาสที่ทำได้ โครงการ Arkin Vibhavadi เราได้ทำพิธี ซ่อมแซม และปรับปรุงศาลพระภูมิที่เป็นที่เคารพของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่